Biography (Eng)

Sonja Muda van Hamel is a graphic designer, illustrator, animator and musician. An all-round artist with a playful and adventurous spirit who likes to combine her different talents. In her work she often collaborates with other musicians and visual artists. In recent years this has led to many extraordinary projects in which she always stays true to her personal style.

> Read more 

BIOGRAFIE (NL)

Sonja Muda van Hamel is grafisch ontwerper, illustrator, animator en muzikant. Een veelzijdige artieste met een speelse en avontuurlijke geest die haar verschillende talenten graag combineert. In haar werk gaat zij vaak de samenwerking aan met andere muzikanten en visuele kunstenaars. Dit heeft in de afgelopen jaren al geleid tot vele uitzonderlijke projecten waarbij ze altijd heel dicht bij haar persoonlijke stijl blijft.

> Read more